Voorbeeldbrief over 'Schoonmaak is cruciaal beroep' en kinderopvang

Praktijk 20 december 2021

Voorbeeldbrief over 'Schoonmaak is cruciaal beroep' en kinderopvang

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen en buitenschoolse opvang (bso) vanaf maandag 20 december dicht gaan. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen moet noodopvang mogelijk zijn. Schoonmakers die werken voor cruciale beroepsgroepen kunnen in principe terecht bij de eigen bso-locatie en school voor noodopvang. 

Schoonmakend Nederland heeft een voorbeeldbrief gemaakt voor medewerkers, om bij de school aan te tonen dat zij werken voor cruciale beroepsgroepen. Download de voorbeeldbrief (denk eraan de gearceerde velden in te vullen). 

Expert

.

Gerelateerd