Ledenbijeenkomst Glas & Gevel | Bijeenkomst met een lach en een traantje

Vereniging 15 december 2023

Ledenbijeenkomst Glas & Gevel | Bijeenkomst met een lach en een traantje

Het begint bijna traditie te worden… Aansluitend aan de Schoonmaak Vakdagen stond de tweede AWOG ledenbijeenkomst van dit jaar op de agenda. Zo’n vijftig leden én Tamara van Ark, de nieuwe voorzitter van Schoonmakend Nederland, waren afgereisd naar Houten voor een informatieve avond.

Experts

Na een warm welkom van Tamara van Ark door voorzitter Peter Rietbroek, startte de avond met een toelichting op uitgevoerde onderzoek naar de ‘fysieke belasting bij het gebruik van het telescopisch wassysteem. Het telescopisch wassysteem is fysiek belastend, met name voor nek, schouders en rug, waardoor er in de branche regels zijn opgesteld over de maximale tijdsduur dat met het systeem wordt gewassen. In de praktijk worden deze regels echter lang niet altijd nageleefd. Het telescopisch wassysteem is dusdanig (kosten)effectief, dat gebruik van het systeem eerder regel dan uitzondering is. Ook worden beschikbare hulpmiddelen (waspak, exoskelet, neksteun en prismabril), die het werk lichter maken, niet of nauwelijks gebruikt.

De branche wil vroegtijdige uitval van werknemers als gevolg van lichamelijke klachten voorkomen en daarom heeft de RAS TNO en VHP Human Performce gevraagd om een onderzoek uit laten voeren waarin:

  1. De lichamelijke belasting van het glazenwassen met verschillende werkmethoden objectief in kaart is gebracht.
  2. In de branche geïnventariseerd is welke (praktische) voor- en nadelen er van de verschillende hulpmiddelen zijn, welke belemmeringen er zijn voor het gebruik (en acceptatie) van deze hulpmiddelen en hoe deze belemmeringen kunnen worden weggenomen.

Omdat het onderzoek nog niet gepresenteerd is in het bestuur van de RAS, konden nog geen resultaten en adviezen gedeeld worden. Wel deelden Pim van Dorst, onderzoeker bij VHP en Theo Bosma van de RAS de onderzoeksmethode en de uitgevoerde activiteiten. Zij schetsten de objectieve metingen (krachtmetingen en metingen om houding en beweging vast te leggen) en de subjectieve metingen (ervaring met werkmethode en hulpmiddel) door 10 proefpersonen en de afgenomen (groeps)interviews bij werkgevers en glazenwassers. Daarin is bijvoorbeeld aan medewerkers gevraagd wat er nodig is om de beschikbare hulpmiddelen aantrekkelijker te maken voor gebruik onder glazenwassers. Wat zijn de vooroordelen en welke cultuurverandering is nodig om glazenwassers te overtuigen van het nut en de noodzaak van het gebruik van hulpmiddelen?
Nog voor de kerst hoopt de RAS de resultaten met de leden te delen. “Dat zou een mooi cadeau voor onder de boom zijn”, sluit voorzitter Peter Rietbroek de presentatie af.

Cao-update: weekendtoeslag en loyaliteitsbonus
Fedde Monsma, manager arbeidsverhoudingen van Schoonmakend Nederland, praat de aanwezigen bij over de laatste cao-ontwikkelingen. Na overeenstemming over een tussentijdse loonsverhoging in mei 2023, zouden vakbonden en Schoonmakend Nederland dit jaar doorpraten over een loyaliteitsbonus en de terugkeer van de weekendtoeslag in de hotels. Voor Schoonmakend Nederland zijn dit onderwerpen voor de cao-tafel. Fedde: “Doorpraten hierover zien wij dan ook als voorbereidend werk op de volgende onderhandelingen. Er is hier ook geen mandaat voor van het bestuur.” Deze boodschap is gedeeld met de bonden die hier zeer teleurgesteld op reageerden. De aanwezige leden staan achter dit besluit. Veel hebben moeite de extra loonsverhoging ‘kwijt te kunnen’ bij hun opdrachtgevers, zo blijkt uit een korte peiling onder het publiek.

Na de pauze stipt Ilse Mariën, manager Platformen en Accountmanagement, kort nog een aantal actuele onderwerpen aan. Zo meldt ze dat de verschillende leaflets over gevelbehandeling in een nieuw jasje gestoken. Je vindt ze hier. Ilse: “Goed om deze weer eens onder de aandacht te brengen in je organisatie. Hierna vraagt Ilse Edwin Mol van Friss Dienstverlening de leden bij te praten over alternatieven voor diesel bij hogedrukreiniging. Ook wordt kort gesproken over de zero emmissiezones die 30 tot 40 grootste gemeenten in Nederland per 1 januari 2025 invoeren. Alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s mogen straks deze zone binnenrijden.
Voor de geïnteresseerden attendeert Ilse de aanwezigen op de Ledenbijeenkomst Omgevingswet en Milieutool die op 14 december gehouden wordt bij Schoonmakend Nederland  in ’s-Hertogenbosch. Ze sluit de serie korte mededelingen af met een oproep aan iedereen om weer mee te doen met de actieweek ‘Glazenwassers hebben Hart voor de Zorg’ van 11 tot en met 22 december 2023.

Onderzoek arbeidsinspectie naar GOI’s
Het informatieve gedeelte van de bijeenkomst eindigt met de stand van zaken van een onderzoek van de Arbeidsinspectie naar GevelOnderhoudsInstallaties (GOI’s). Aanleiding voor dit onderzoek is een ongeval met een mastinstallatie in februari 2021. De Arbeidsinspectie is geschrokken van de staat waarin sommige GOI’s verkeren. In samenwerking met Schoonmakend Nederland en CVG is de Arbeidsinspectie daarom een project gestart dat in kaart moet brengen of GOI’s risico’s opleveren en zo ja, hoe dat komt en hoe de risico’s weg te nemen zijn. Het project richt zich onder meer op aanpassing van wet- en regelgeving, het verbeteren van toezicht, het verbeteren van inzicht in de staat van GOI’s en op communicatie.

Voorzitterswissel
Slotstuk van de avond is de voorzitterswissel in het bestuur van AWOG. Na zeven jaar voorzitterschap draagt ‘lefgozertje’ Peter Rietbroek de voorzittershamer over aan Gaby Westelaken van GWS dé schoonmaker. Een zichtbaar emotionele Peter blikt terug op zijn periode als voorzitter en dankt het publiek voor de eer van het voorzitterschap. Met plezier én weemoed draagt hij het stokje over aan Gaby. Collega-bestuurslid en SVS-man Michiel de Reus zet Peter vervolgens in het zonnetje met een speech uit het hart. Proosten op het vertrek én de komst van de voorzitter doen we tijdens de afsluitende borrel.

Gerelateerd