Peter Rietbroek & Gaby Westelaken: de voorzittershamer AWOG is overgedragen

Vereniging 24 januari 2024

Peter Rietbroek & Gaby Westelaken: de voorzittershamer AWOG is overgedragen

In oktober vorig jaar kondigde Peter Rietbroek zijn vertrek aan als voorzitter van AWOG. Na ruim 6 jaar wilde hij de voorzittershamer aan iemand anders overdragen. Die opvolger werd gevonden in de persoon van Gaby Westelaken. Dat werd tijdens de ledenbijeenkomst Glas & Gevel in november 2023 bekend gemaakt. Nog één keer kijken Peter en Gaby samen terug en Gaby blikt al wat verder vooruit.

Expert

Dankbaar

Peter Rietbroek blikte al eerder terug op zijn tijd als AWOG-voorzitter. Voor dit interview doet hij dat dunnetjes over. “Ik kijk met dankbaarheid terug op mijn tijd als voorzitter. Ik heb met heel veel plezier bijgedragen aan de branche en de stabiliteit binnen ons platform als bijzonder. Het was een leerzame tijd. De ledenbijeenkomsten waren niet alleen gezellig, maar ook inhoudelijk sterk, met boeiende presentaties en waardevolle interactie. Dus ik kijk met een heel goed gevoel terug op de afgelopen jaren.” Peter maakt van de gelegenheid gebruik om Schoonmakend Nederland medewerker Ilse Mariën in de schijnwerpers te zetten. “Zij is een onmisbare drijvende kracht voor het AWOG bestuur en zij verdient een compliment.”

Gaby Westelaken vult aan: “Het platform Glas & Gevel staat. En hoewel ik de platformleden pas kort ken en met ze werk, ervaar ik dat de leden elkaar aanvullen, zowel qua kennis als qua persoonlijkheid Ik heb er heel veel zin in om met deze club mensen aan de slag te gaan.”

Relevante thema’s

Rietbroek noemt een aantal belangrijke thema's die aandacht blijven vragen. “Het vervolg op het onderzoek naar de fysieke belasting van glazenwassers, de positie van zzp’ers (denk aan het uitbannen van oneerlijke concurrentie omdat er andere (lagere) veiligheidseisen gelden) en de wens voor meer aandacht voor ons vak in de nieuwe cao: het b-deel. Westelaken haakt aan: “Deze maand (januari) staat een strategische sessie gepland voor het AWOG-bestuur, waar we nieuwe richtingen kunnen verkennen. We blijven alert op de instroom op de arbeidsmarkt en zetten in op een goede aansluiting met het onderwijs. Duurzame inzetbaarheid blijft ook belangrijk. We streven naar een gelijk speelveld voor mensen in loondienst en zzp’ers op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid, ook al weten we dat dit een lange weg is.”

De eer om af te ronden is voor Peter Rietbroek: “Ik draag vol vertrouwen de voorzittershamer over aan mijn opvolger. Ik wens Gaby super veel succes, en net zoveel plezier en voldoening als ik heb mogen beleven. Dat gun ik hem en vanzelfsprekend ook de AWOG bestuursleden!”

Gerelateerd